WIWATY, WALCERKI I TYROLINKI

warsztaty dla dziecięcych grup folklorystycznych

Termin: kwiecień-czerwiec 2018
Miejsce: wybrane ośrodki edukacyjne
Prowadzący: Piotr Kulka

Warsztaty odbędą się w pięciu ośrodkach (edukacyjnych/kultury), których przedstawiciele brali udział w w/w szkoleniu i zadeklarowali chęć kontynuacji pracy nad folklorem dziecięcym we własnym środowisku.
Cztery folklorystyczne grupy dziecięce powstały już w ubiegłym roku. Liczymy, że przy okazji tegorocznego projektu powstanie jeszcze jedna.
Każdy z instruktorów będzie pracował ze swoją grupą nad przygotowaniem zabaw tanecznych w oparciu o rodzimy folklor, czerpiąc z miejscowych tradycji i posiłkując się wiedzą zdobytą na szkoleniu. Przygotowane przez nich programy zostaną zaprezentowane i ocenione podczas Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”, który odbędzie się w Kramsku, 17 czerwca 2018 r.
W przygotowaniu programu instruktorom pomagać będzie Piotr Kulka z Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”. Każdej z pięciu grup poświęci 3 godziny (2 spotkania po 1,5 godziny). Wraz z instruktorem przyjrzy się regionalnej tradycji, rozezna w ludowych zwyczajach danego miejsca, zaprezentuje instruktorom pedagogikę zabawy z dziećmi oraz ukierunkuje grupy do prawidłowego przeniesienia tradycji regionalnej na scenę. Podczas warsztatów zostanie także podjęta tematyka stroju ludowego i rekwizytów. W ramach projektu wyodrębnione zostaną środki na ich przygotowanie.

16 kwietnia – Kościelec

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

 

20 kwietnia – Kłodawa

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Kłodawie

 

20 kwietnia – Brudzew

Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w Brudzewie

 

27 kwietnia – Lisiec Wielki

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim

 

11 maja – Ślesin

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie