O projekcie

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po raz kolejny realizuje projekt wspierający zjawiska związane z kulturą tradycyjną, funkcjonującą na terenie subregionu konińskiego.

LUDOWE MECYJE II – edukacja, animacja, warsztat to przede wszystkim szereg warsztatów i konsultacji dla osób zajmujących się na co dzień pielęgnowaniem i kultywowaniem tradycji ludowych. Dominują wśród nich warsztaty dla dziecięcych grup folklorystycznych z Kłodawy, Liśca Wielkiego, Kościelca, Brudzewa i Ślesina pod nazwą „Wiwaty, walcerki i tyrolinki”, oraz warsztaty dla ludowych zespołów tanecznych („Uśmiech”, „Brudzewiacy”, „Koło”, „Mały Babiak”, „Kościelec”) działających na naszym terenie.

Z najmłodszymi już od kwietnia br. pracuje Piotr Kulka znany folklorysta, tancerz i choreograf, kierownik artystyczny Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” z Poznania. Starsi tancerze pracują z innymi wybitnymi znawcami tematu: Leszkiem Rembowskim, Aleksandrą Żoch i Sabiną Szybką.

W ramach zadania odbędą się także konsultacje dla kapel i zespołów śpiewaczych, które poprowadzą odpowiednio: Kazimierz Budzik – muzyk, etnograf, folklorysta oraz dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki PAN.

Finalną część projektu Festiwal Kultury w „Stronę tradycji” zaplanowano na 17 czerwca br. w Kramsku. Obok prezentacji folkloru dziecięcego, młodzieżowego i dorosłego, znajdzie się tu miejsce na wystawę rękodzieła artystycznego, kiermasz sztuki ludowej, degustację tradycyjnych potraw kulinarnych oraz otwarte warsztaty wikliniarskie, rzeźbiarskie, ceramiczne i wysypywania wzorów piaskiem.

Prezentacje muzyczne i taneczne będą miały formułę konkursową. Zostanie także rozstrzygnięty konkurs „Tradycje w twórczości plastycznej”.

Projekt zakłada również integrację członków lokalnej społeczności z odbiorcami. W tym celu podczas Festiwalu będzie miała miejsce – dla najmłodszych – akcja plastyczna, a dla starszych – potańcówka, która przyczyni się do stworzenia perspektywy twórczego inspirowania się elementami muzyki ludowej.

Osoby pracujące przy projekcie:

 • prof. Piotr Dahlig
 • Leszek Rembowski
 • Piotr Kulka
 • Elżbieta Barszcz
 • Kazimierz Budzik
 • Sabina Szybka
 • Aleksandra Żoch
 • Jadwiga Tyksińska – twórczyni ludowa, wieloletnia działaczka społeczna związana z Gminą Kłodawa i jej okolicami
 • Piotr Staszak – rzeźbiarz z Brudzewa
 • Józef Dzieciątkowski – garncarz z Czarnobrodu
 • Janusz Wisniewski – wikliniarz z Dobrowa
 • Anna i Krzysztof Rospondek oraz Anna Maria Gałczyńska – instruktorzy ds. dziedzictwa niematerialnego z Kalisza

Współorganizatorzy:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim
 • Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Babiaku
 • Gminny Ośrodek Kultury „Wozownia” w Brudzewie
 • Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu
 • Miejski Dom Kultury  Kole
 • Zespół Szkół w Liścu Wielkim
 • Stowarzyszenie „Sprawni inaczej”  w Kłodawie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie