Konsultacje dla instruktorów śpiewaczych zespołów ludowych

Termin: 9 czerwca 2018, g. 10:00
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Prowadzący: dr Arleta Nawrocka-Wysocka

Konsultacje dla kierowników i instruktorów zespołów ludowych poprowadziła dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog, pedagog etnomuzykologii na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, pracownik Instytutu Sztuki PAN.
Głównym tematem spotkania była analiza prezentacji zespołów pod kątem doboru repertuaru podczas zeszłorocznego Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji”.


Oferta zostanie skierowana do instruktorów i kierowników śpiewaczych zespołów ludowych działających na terenie subregionu konińskiego.
Konsultacje poprowadzi dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog, pracownik Instytutu Sztuki PAN i Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
Konsultacje z jednej strony będą miały na celu zapoznanie z obecnym stanem kultury ludowej na naszym terenie, z drugiej przyczynią się do jak najwierniejszego oddania charakteru regionu w muzyce i śpiewie. Polegać będą na analizie programów zaprezentowanych przez ludowe zespoły śpiewacze podczas Festiwalu Kultury „W stronę tradycji” w 2017 r. Na bazie nagranych materiałów zostaną omówione części składowe występu tych zespołów, których instruktorzy przybędą na konsultacje: repertuar, sposób wykonania, strój, zgodność prezentowanego programu z tradycją regionu, itp. Istotnym elementem konsultacji będą merytoryczne wskazówki profesora, dotyczące samego występu, propozycja jego udoskonalenia, ukierunkowanie na źródła, które stanowić mogą bazę repertuarową dla konkretnych zespołów.
Od wielu lat ambicją ludowych zespołów śpiewaczych z naszego regionu jest zaprezentowanie się podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Jedynie tytuł laureata nagrody głównej Festiwalu Kultury „W stronę tradycji” potwierdzony nominacją przewodniczącego Komisji Artystycznej tego Festiwalu daje taką możliwość.