Warsztaty dla ludowych zespołów tanecznych

Termin: kwiecień – czerwiec 2018
Miejsce: Babiak, Brudzew, Kościelec, Koło, Lisiec Wielki,
Prowadzący: Leszek Rembowski, Piotr Kulka, Aleksandra Żoch, Sabina Szybka

W regionie z okolic Konina działa pięć ludowych zespołów tanecznych:

  • Zespół Tańca Ludowego „Kościelec” z Kościelca,
  • Zespół Tańca Ludowego „Uśmiech” z Liśca Wielkiego,
  • Zespół Regionalny „Mały Babiak” z Babiaka,
  • Zespół Tańca Ludowego „Brudzewiacy” z Brudzewa,
  • Zespół Pieśni i Tańca „Koło” z Koła

W ramach projektu dla każdego zespołu zorganizowane zostaną 6-godzinne warsztaty. Każda grupa z wybranym przez siebie specjalistą pracować będzie nad choreografią, którą zaprezentuje podczas Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”.

17, 24 kwietnia – Zespół Folklorystyczny „Mały Babiak”

Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku

 

 

12 maja – Zespół Tańca Ludowego „Kościelec”

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

 

25 maja – Zespół Tańca Ludowego „Brudzewiacy”

Hala sportowa w Brudzewie

 

26 maja – Zespół Tańca Ludowego „Uśmiech”

Zespół Szkół w Liścu Wielkim

 

27 maja – Zespół Tańca Ludowego „Koło” w Kole