Protokoły


Protokół z obrad jury
Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji”
w ramach projektu
„Ludowe Mecyje II – edukacja, animacja, warsztat”
Kramsk 17.06.2018 r.

 Komisja Artystyczna w składzie:

Piotr Dahlig – muzykolog, etnograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii UW  – przewodniczący komisji artystycznej,
Elżbieta Barszcz – etnograf, dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie
Piotr Kulka – kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie, choreograf, manager kultury, ekspert w dziedzinie „kultura, sztuka, ochrona dóbr materialnych i dziedzictwa narodowego”

po wysłuchaniu 12 zespołów śpiewaczych, 5 kapel ludowych,3 zespołów stylizowanych, 9 solistów, 10 zespołów tanecznych,  postanowiła przyznać:

W kategorii zespołów śpiewaczych:          

I Nagrodę zespołowi „Świętojanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku – 700,- ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie

I Nagrodę zespołowi „Tradycja” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – 500,- ufundowane przez Wójta Gminy Kramsk i 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

II Nagrodę zespołowi „Osieczanki” z Osieka Wielkiego – 600,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II Nagrodę zespołowi „Nadnerzanki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu – 600,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III Nagrodę zespołowi „Na Swojską Nutę” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – 400,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III Nagrodę zespołowi „Dobrowianki” ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – 400,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III Nagrodę zespołowi „ZGODA” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Przykona – 400,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienia:

Zespołowi „Kalinianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Zespołowi „Kiełczewianki” z Kiełczewa – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Zespołowi „Lubonianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Zespołowi „Borowioki” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Zespołowi „Kłodawiacy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii kapel ludowych:

Nagrody:

Kapeli „To My” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – 400,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kapeli „Łowijoki” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – 400,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienia:

„Kapeli Rodzinnej Cedzidłów” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – 300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Kapeli „Kłodawiacy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Kapeli „Spod strzechy” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii śpiewaków:

Nagrody:

Wiesławowi Adamczykowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku – 300,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Michałowi Hryciukowi ze Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru ZSRCKU w Kościelcu – 300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienia:

Katarzynie Matuszewskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Janinie Pakuła z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii gawędziarzy:

Wyróżnienie: 

Mariannie Topolskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 200,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kategorii instrumentalistów:

Nagrodę: 

Czesławowi Marciniakowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 300,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienia:

 Zbigniewowi Kubiakowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 200,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Piotrowi Cedzidło z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – 200,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kategorii zespołów stylizowanych:

Nagrodę:

Zespołowi „ECHO KUJAW” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – 400,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienie:

Zespołowi „Dzieci Kujaw” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku – 300,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kategorii zespołów tanecznych:

I Nagrodę zespołowi „Mały Babiak” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – 700,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

I nagrodę zespołowi „KOŚCIELEC” – grupa młodzieżowa ze Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru ZSRCKU w Kościelcu – 700,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II Nagrodę zespołowi „KOŚCIELEC” ze Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru ZSRCKU w Kościelcu – 600,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II Nagrodę zespołowi „GROMADA” ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie – 600,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III Nagrodę zespołowi „BRUDZEWIACY” z Gminnego Ośrodka Kultury „WOZOWNIA” w Kolnicy – 400, ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III Nagrodę zespołowi „UŚMIECH II” ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim – 400,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienie:

Zespołowi „BRUDZEWIACY” – grupa dziecięca z Gminnego Ośrodka Kultury „WOZOWNIA” w Kolnicy – 200,- ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Komisja artystyczna postanowiła zakwalifikować do 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych:

Piotra Cedzidło z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku oraz zespół „Nadnerzanki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu.


Protokół
z obrad Komisji Artystycznej
Konkursu „Tradycje w Twórczości Plastycznej”
Towarzyszącego 9  Festiwalowi Kultury
W STRONĘ TRADYCJI
Konin, 6 czerwca 2018 r.

 

Komisja w składzie:
Elżbieta Barszcz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie,
Krystian Weber – instruktor CKiS w Koninie,
Krystyna Mikołajaczak – kulturoznawca, instruktorka CKiS w Koninie

po obejrzeniu 56 prac postanowiła przyznać dwie nagrody i 10 wyróżnień następującym twórcom:

Teresie Brzoska – wyróżnienie,
Grażynie Gołdych – wyróżnienie,
Alinie Jabłońskiej – wyróżnienie,
Henrykowi Jankowskiemu – wyróżnienie,
Elżbiecie Matkowskiej – wyróżnienie,
Urszuli Ostrowskiej – wyróżnienie,
Alicji Pawłowskiej – wyróżnienie,
Jakubowi Staszakowi – wyróżnienie,
Piotrowi Staszakowi – wyróżnienie,
Jadwidze Tyksińskiej – wyróżnienie,
Mariuszowi Markiewiczowi – nagrodę
i Halinie Ostrowskiej – nagrodę.