Festiwal Kultury „W stronę tradycji”

Termin: 17 czerwca 2018 r.
Miejsce: amfiteatr w Kramsku

Główną ideą Festiwalu jest wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentację ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń instruktorów, twórców i zespołów ludowych.
Festiwal jest wydarzeniem interdyscyplinarnym i wielopokoleniowym. Integruje ludzi ze zdolnościami muzycznymi, tanecznymi, plastycznymi, których łączy wspólna pasja i wspólna misja pielęgnowania i kultywowania ludowej tradycji Polski.

W ramach festiwalu odbyły się:

 1. Prezentacje konkursowe:
  –  ludowych zespołów tanecznych,
  –  ludowych zespołów śpiewaczych,
  –  kapel ludowych,
  –  gawędziarzy,
  –  solistów śpiewaków i instrumentalistów.
 2. Konkurs „Tradycje w twórczości plastycznej”.
  Integralną częścią Festiwalu jest wystawa prac zgłoszonych na w/w konkurs. Ma ona charakter ludowy i prezentuje pisanki, pająki, lalki, obrazy malowane na szkle, kwiaty z bibuły, haftowane obrusy i serwety, rzeźby.
 3. Kiermasz sztuki ludowej.
  Na kiermaszu swoje prace prezentują artyści i twórcy, laureaci przeglądów i konkursów o charakterze ludowym, wśród nich będą m. in. Marianna Dobrowolska (haft), Piotr Staszak (rzeźbiarz), Alina Jabłońska (haft, rękodzieło artystyczne), Marianna Iwińska (rzeźbiarka), Henryk Jankowski (rzeźbiarz), Sylwester Rutkowski (rzeźbiarz), Janusz Wiśniewski (wikliniarz), Józef Dzieciątkowski (garncarz).
 4. Otwarte warsztaty:
  – garncarskie
  – wikliniarskie
  – rzeźbiarskie
  – kujawskiego wysypywania wzorów piaskiem.
 5. Wyroby kulinarne członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z regionu.
 6. Akcja plastyczna dla najmłodszych.
 7. Potańcówka „Oj dana, dana…”.
  Zabawa taneczna na wzór wiejskiej potańcówki, opartej na muzyce tradycyjnej, granej na żywo, z zabawami, konkursami, nauką tańca.
  Potańcówka to przede wszystkim zabawa, spotkania ludzi, dla których tradycyjna muzyka jest nie do przecenienia.
  Są ludzie – są spotkania, są tancerze – jest taniec, są muzykanci – jest muzyka.
  Do tańca przygrywać będą między innymi kapele ludowe biorące udział w festiwalowym konkursie i Kapela z Kociny.
  Prowadzenie i koordynacja zabawy: Anna i Krzysztof Rospondek, Anna Maria Gałczyńska –– członkowie grupy „Tańce blisko ziemi”.